Søger en kæreste Fredericia

Under forbehold af kongens ret indgår de forlig, idet de ingen beskyldninger har imod hinanden. Derimod skal Joen Lassen og hustru samt Peder Gundersen og hustru, som ikke har villet gå med til et mindeligt forlig, hver erstatte præstens resterende høstdag med 1 mk.

søger en kæreste Fredericia

af Smidstrup, Christoffer Christoffersen af Møsvrå, Iver Poulsen af Tiufkær og Niels Nielsen (? arresterede Jens Pedersen, forhen boende i Kongsted Torp, for tyveri. Niels Hansen Skytte og Anders Nielsen Skytte (dragon), begge tjenende hofjægermester Jochum Chr. Tidligere ejer var Henrik Jensen, boende på Svenstrup i Bringstrup sogn på Sjælland. Regimentskriver Anders Rasch for Jep Nielsens enke i Bramdrup ctr. Skøde fra Hans Nielsen Boele, borger i Middelfart, til Iver Sørensen af Erritsø på noget jord på Erritsø mark. januar: I Jesu velsignede navn begynder vi først at skrive og holde ting på Koldinghus birketing i dette nye år, da man skriver anno 1720. januar blev retten betjent af birkedommeren Thomas Ebbesen på Holm, birkeskriveren Just Lund af Viuf med tingmænd 8, navnlig Mads Nielsen og Morten Nielsen af Almind, Peder Je... regimentskriver Hachsen for borttagen kedel og brændevin.

Søger en kæreste Fredericia

af Håstrup, Christoffer Christoffersen af Møsvrå og Mads Nielsen (? Niels Lauridsen og Jens Hansen, tjenende regimentskriver og konsumtionsforvalter Søren Hachsen. Søren Hachsen havde sammen med sine to karle været på brændevinsinkvisition hos Anne Madsdatter, der også kaldes Anne krokone, en søndag i kirketiden. Da kom Anders Ebbesen og spurgte Jens Knudsens mor, Boeld Hansdatter, om hun ville sælge et hvidt lam, som hun havde skåret øret af for at helbrede det for en sygdom, det havde haft. Sidstnævnte tilbagetrækker beskyldninger mod Søren Jensen. Niels Hansen og Anders Nielsen Skytte (dragon), begge tjenende hofjægermester Jochum Chr. 19/12 2b: Afskrift af stævningen i foranstående sag. og Michel Houbolt af Viuf, Iver Poulsen af Tiufkær, Peder ... Amtsforvalter Voigt (ved Funk) for Jens Olesens hustru Anne Madsdatter af Starup ctr. Det blev på gården nogle dage, hvorefter det blev bragt til Søren Deigaard. Peder Mortensen Orlov (ved Jep Nielsen Bredstrup af Nybjerg mølle) i markstrid. Søren Jensen Werling, farver af Vejle, og Enevold Sørensen af Høllund anmelder forlig. Hun blev synet af Anne Jenskone og Maren Jensdatter 3 dage efter; de fandt adskillige blå mærker og sår og mente ikke, hun kunne få sit helbred igen. Amtsforvalter Voigt som forsvar for kongens forbeholdne og til Koldinghus slot beliggende gods og som ridefoged for det forbeholdne gods (ved Mathis Bekker af Seest) ctr. 10b: Amtsforvalter Voigt stævner jægermester Zeplin for eksekutionsgebyrer. Dom: Hospitalsforstander Christoffer Licht for Anne Matisdatter i Verst ctr. Denne (og hans hustru) har overfaldet og pryglet Anne Matisdatter. Panteforskrivning fra ovenstående to mænd til generalmajorinden på 300 slettedaler samt pligt til at genopføre bygningerne for den derpå bevilgede frihedsydelse. Peder Mortensen Orlov (ved Jep Nielsen Bredstrup af Nybjerg mølle) i markstrid.

  • Danske dating sider gratis Kerteminde
  • Intim date dk Aarhus
  • Thai dating danmark Favrskov
  • Private frauen suchen Ingolstadt
  • Single tanzkurse bochum
  • Forster co ax single stage press
  • Frau gesucht kostenlos Potsdam
  • Xl dating Esbjerg
  • Dating app tinder kosten

Skovrider Jacob Rouert af Verst stævner (ved Bendix Funk af Viuf) Jens Rasmussen og Jacob Jensen, begge af Gejsing, for skyldig landgilde. 9/1 11: Skøde fra generalmajor von Ingenhavens enke fru Olegaard Rantzau til Christen Jensen og hustru Karen Thomasdatter samt Søren Sørensen og hustru Anne Thomasdatter i Amnitsbøl på en delvis nedbrændt selvejergård (Hammergård) i Amnitsbøl, som generalmajorinden har beboet indtil ildsvåden. De kender ikke til, at nogen Michel Jensen Bull skal have boet i Skærup. juli 1740 og, at kontrakten er indført i panteprotokollen. et arvekrav fra Gotfrid Henrich Brosen, borger i Dresden. Regimentskriver og konsumtionsforvalter Hachsen ctr. hofjægermester von Zeplin til Refstrup for gæld på 1500 rdl. Jens Andersens stævning mod Niels Poder og Las Pedersen, begge af Tiufkær, for skovhugst.

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *