Kristen dating Køge

Rundt år 1400 begynte man på en ny utvidelse av kirken og i løpet av de første årene av dette århundret fikk kirken stort sett det utseendet den har i dag. Kirkens indre preges av et utsøkt renessanseinventar som gjenspeiler Køges betydning og storhetstid på 1600-tallet.

Det er kun bevart to kalkmalerier i Sankt Nicolai kirke; de er til gjengjeld store. 1500 og viser Jesus med glorie rundt hodet og høyre hånd løftet til velsignelse. Prekestolen er et verk fra 1624 av snekkermester Hans Holst og er utført i ek.

Av fundamentrestene fremgår det at den har vært 7 meter bred, 17 meter lang og med et kor på minst 8 meter.

Erik Menved tildelte byen kjøpstadsrettigheter i 1288 og på 1300-tallet begynte man på en utvidelse av kirken.

Også familiens to avdøde barn er med på epitafiet avbildet i liktøy.Køge kirke eller Sankt Nicolai kirke ligger i Køge på Sjælland. Mtb singletrail salzburg Kort etter at byen ble grunnlagt på 1100-tallet har man kommet i gang med å føre opp en kirke. Murrester mellom den nåværende kirkens tårn og skip er datert til 1250–1300 og stammer sannsynligvis fra denne første kirken.Fonten er fra 1613 og ble gitt til kirken av borgermester Claus Olufsen Bagger og hans ektefelle som et minne over freden etter Kalmarkrigen.Rundt den åttekantete kummen er det en forgylt inskripsjon på latin som lyder:«I from og takknemlig erindring, fordi Gud har bevart vår beste, største og mildeste konge, Christian IV fri for uendelige og overhengende farer under den grusomme krig mellom dansker og svensker, og fordi han har skjenket oss en høyst ønskelig fred, etter at svenskenes sterkt befestede borger i Kalmer, Elsborg, Gulborg og Borgholm var beseiret, lot Niels Bagger med sin hustru Bodil dette arbeide utføre og forferdige år 1613.

Kristen dating Køge

Navnløs brigg bygget og gitt til kirken av tobakksfabrikant Chr. De tallrike gravstenene i gulvet er det største antall bevarte borgerlige gravminner i Danmark. På et epitafium fra rundt 1599 ser man borgermester Rasmus Sørensen Brochmand (født 1537, død 1599) og hans to ektefeller; (Kirsten Ibsdatter død 1579 og Bodil Jacobsdatter død 1619 samt deres 11 barn.Den ene av guttene er Jesper Brochmand, som i 1648 ble biskop over Sjællands stift.I forgrunnen sitter Judas med sølvpengene i en pose.Den venstre delen av midtstykket viser korsfestelsen og den høyre gravleggingen. Nicknamed "Generalen" (the General), Born in Copenhagen, Bjerre started playing football with local clubs Boldklubben Sylvia and Akademisk Boldklub (AB).

He scored a hat-trick against Iceland, in a most remarkable 14-2 victory.

Christen Lauridsen Glob var sogneprest i Sankt Nikolai kirke.

Apside · Transept · Kor · Kirkeskip · Midtskip · Kryss · Narthex · Oktogon · Omgang · Travé · Sideskip · Krypt · Galleri · Arkade · Triforium · Klerestorium · Kapittelhus · Sakristi · Skrudhus · Våpenhus Alter · Altertavle · Alterskap · Alterfrontal · Triptyk · Døpefont · Døpefat · Prekestol · Tabernakel · Korstol · Misericordia · Ikonostasis · Ciborium · Baldakin · Epitaf · Sakrarium · Sedilia · Kirkeorgel · Votivskip · Liturgisk møbel Tidlig kristen · Bysantinsk · Romansk · Gotikk · Renessanse · Barokk · Rokokko · Klassisisme · Historisme · Nygotikk · Dragestil · Sveitserstil · Jugendstil · Funksjonalisme · Modernisme · Postmodernisme This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit).

Borgere av byen som hadde råd til det, kunne enten leie eller kjøpe en benk og få den utstyrt med sitt eget bumerke eller et messingskilt med navn Hovedorgelet er et Marcussen & Søn-orgel med 38 stemmer bygget i 1968.

Kororgelet er også fra Marcussen & Søn og er fra 1999. Det er etter all sannsynlighet utført av Henrik Reinike fra Køge. «Christianus Quintus» er en modell av Niels Juels admiralsskip og ble gitt i gave til kirken i forbindelse med 300-års markeringen av slaget ved Køge bukt i 1677.

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *