Find en kæreste Lemvig

»Det skal være billigt, styrbart og effektivt, og samfundet skal være konkurrenceparat, men det er en udfordring at få enderne til at nå sammen,« siger hun Hun blev formand n i 2012 og har et stærkt ønske om at få sit fag til at fylde mere på den politiske dagsorden.Det har indtil nu været tilfældigheder, der har bragt hende højt op på netop den agenda, men håbet om at nå ud til en bredere offentlighed har bl.a.Udtryk som Udkantsdanmark og ”den rådne banan” skal være forsvundet.Og så skal folk opleve, at det er et reelt valg at bosætte sig på landet, og at de ifølge Steffen Damsgaard ikke er ”tvunget” til at bo i de største byer for at finde arbejde.

find en kæreste Lemvig

Født og opvokset med sin storesøster i Lemvig med en far, der arbejdede på fabrik.Virkeligheden er mere nuanceret, end den, vi bliver præsenteret for i dag,« siger Eva Secher Mathiasen, og med øje på udsendelsen på DR2 tænker hun særligt på den udfordring, der i hendes verden særligt er, når det handler om det limbo, mange danskere og velfærdsstaten Danmark befinder sig i: Vi skal yde mere, globaliseringen trænger sig på, antallet af ældre borgere vokser, og samtidig oplever hun som psykolog et stigende antal problemer med børn og unge, der har svært ved at finde deres vej i livet.Budskabet er derfor at finde måder at gøre danskernes liv bedre på – i stedet for – som hun synes, at politikerne gør lige nu – at gøre det sværere for dem, der allerede har det svært.Steffen Damsgaard har været formand for den partipolitisk neutrale interesseorganisation Landdistrikternes Fællesråd siden 2008 og fortæller, at den personlige interesse for det, han kalder ”landdistrikternes og yderområdernes udfordringer”, er opstået, fordi han selv bor der.Her oplever han, at det er vigtigt at have en god lokal organisering med lokalråd og sætte sig mål i lokalsamfundet, og så er de frivilliges indsats med at skabe aktiviteter og faciliteter afgørende.

Find en kæreste Lemvig

Gennem det meste af studiet havde hun studenterjob på krisecentre, Livslinien og institutioner for tvangsfjernede børn. »Det handler om at yde noget for dem, der har det svært.Det er en pligtfølelse og en solidaritet, jeg har lært hjemmefra.Steffen Damsgaard bliver karakteriseret som en vedholdende og nærmest utrættelig mand i sit arbejde.Men også en realistisk formand, der forstår, at det kan være en omvæltning at flytte fra by til land.Desuden har Steffen Damsgaard en plads i flere ministerielle udvalg om landdistrikter, ligesom han er en del af bestyrelsen for Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet.

Drivkraften i arbejdet er, at sammenhængskraften mellem land og by om 10 år skal være forbedret.

Her er han næstformand for teknik- og miljøudvalget.

Han har for en del år siden forsøgt sig i landspolitik, dog uden at blive valgt.

Selvom han bliver beskrevet som utrættelig, nyder han at slappe af ved at færdes i naturen.

Gerne sammen med familien, der blandt andet tæller kæresten og en datter på knap et år samt venner. Steffen Damsgaard har været aktiv i kommunalpolitik i knap 10 år og er kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre i Lemvig.

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *