Dating dk Fanø

Smakkejoller – sjægte - oselvere – hækjoller og travaljer vil vedligeholdes – SKAL vedligeholdes. maj sidste frist for rettidig tilslutning, der jo udløser del i BACs sponsorgave på 500 kilo Zinkannoder. Kalundborg Vesthavn har meldt sig under TS standeren og kom Rødby Trafikhavn i forkøbet som TS Frihavn nr. Det er dog med lige stor glæde, at TS nu kan føje både Rødby Trafikhavn og Kalundborg Vesthavn til kortet over gode mål for sommertogtet i et TS fartøj.

dating dk Fanø

Det er TS’ lokalmand på Bornholm, Poul Forum Sørensen, og TS-medlem Finn Esben Hansen, der står bag det omfattende fodarbejde rundt på øen.Vi vil derfor øge mulighederne for friluftsliv i byen, for eksempel ved at udvikle og omdanne blå og grønne arealer til bedre at kunne rumme friluftsliv.Friluftsliv skal ind i den kommunale byplanlægning, men vi vil også gøre det lettere for borgerne at gå sammen og skabe nye fællesskaber om natur og udendørs aktiviteter i byerne,” siger Jan Ejlsted, direktør for Friluftsrådet.Se oversigt og kort over TS Frihavne TS kan med glæde meddele, at endnu en havn er blevet TS Frihavn.Espergærde havn kan bryste sig af at være nummer 98 TS Frihavn, efter de netop har tilkendegivet, at de gerne byder de mindre TS Fartøjer velkommen i Øresunds mindste havn.

Dating dk Fanø

Der skal lyde en opfordring til at oprette automatisk indbetaling med de nye informationer, så der for dem som har lyst kan ske automatisk træk af kontingent fra 2018. Tak for samarbejde, støtte og opbakning til Danmarks sejlende kulturarv. Prisen inkluderer 2 overnatninger, 2 x morgenmad, 1 x frokost, 1 x middag og busrundtur. Programmet byder på blandt andet rundvisning på Træsbåde Laugets værft, busrundtur til en række bornholmske havne, Foredrag om en 7 år lang Odysse i Østersøen i åben båd og selvfølgelig socialt samvær.Bornholms Træbåde Laug byder alle TS medlemmer velkommen til forårets TS medlemsmøde på Bornholm den 3. Tilmeldingen og program Med en ny tilskudsordning for byfriluftsliv ønsker Friluftsrådet at udvide byboernes adgang til naturoplevelser og friluftsaktiviteter. Ikke bare til selve pinsestævnet, men også Akvavitsejladsen lørdagen før og 'formødet' i Hadsund har flot tilslutning. Læs nekrolog Tilmeldingerne til årets pinsestævne tegner til et meget flot fremmøde i Hobro i pinsen.Dermed er der lagt op til, at vi kan vise TS-standeren stort set hele øen rundt til sommer.

For deltagerne i medlemsmødet på Bornholm første weekend i marts bliver der bustur rundt til en del af de nye frihavne.

I løbet af de 10 år skal Fanø Kommune og Sønderho Havn Støtteforening indsamle oplysninger, som kan danne baggrund for en permanent tilladelse. Dette sker i forbindelse med vedligeholdelsesopgaver på broen.

Søfartsstyrelsens tilladelse med oplysning om broens åbningstider Regler til Søs Fredag den 27. 14-15 er der fernisering af TS Billedudstillingen i Friluftsrådets lokaler i Scandiagade 13, 2450 København NV. Træskibs Sammenslutningen fortæller om billederne og foreningens arbejde, og friluftsrådet er vært ved et glas og lidt til ganen.

Det er lokalmand i Nordsjælland, Ingelise Brandt, vi skal takke for at at tage initiativet til, at Espergærde havn nu byder TS Fartøjerne velkommen til op til 2 døgns frihavnsplads på sommertogtet.

Gå til oversigt og kort over TS Frihavne Programmet er klar og I kan godt glæde jer til både genkendelige og nye maritime aktiviteter, når kursen sættes mod Hobro og Mariager Fjord i pinsen.

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *